Governance

Wij streven ernaar dat onze corporate governance overeenkomt met de wetgeving, rechtspraak en codes of best practices. Helderheid speelt een bepalende rol in goed bestuur van een onderneming. Hier vindt u daarom informatie over ons corporate governance beleid.

Vereniging KWH

KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorporaties als leden. Woningcorporaties die lid worden van de vereniging ‘verplichten’ zich om zich te laten meten met één of meer KWH-labels. Met het lidmaatschap worden zij ’mede-eigenaar’ van het betreffende KWH-label. Dit is belangrijk bij de doorontwikkeling van deze labels. De leden keuren het beleid op hoofdlijnen goed.

KWH staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de wijze waarop het beleid wordt vorm gegeven.

Daarnaast kent KWH een Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV), die bevoegd is de KWH-labels toe te kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. De CKV is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij KWH of bij een woningcorporatie en die beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, zakelijke dienstverlening en de wetenschap.

Link naar Governance KWH
Link naar Overzicht afwijkingen van Governancecode Wcp.
Link naar Governancecode Woningcorporaties


Raad van Commissarissen

KWH heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden.

 • Hedy van den Berk (voorzitter)
 • Piet Hein Coebergh,
 • Susanne Hietbrink

Profiel Raad van Commissarissen


Beleid en verantwoording


Strategische koers 2016-2020

Jaarplan 2016:
Jaarverslag 2015:

 


Statuten en reglementen

Statuten vereniging KWH
Commissie Kwaliteitsverklaringen
 

 

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk
 • Naam: Mw. drs. H.J. van den Berk 
 • Geboortedatum: 06 oktober 1962
 • Functie: voorzitter RvC
 • Benoeming: 1 juli 2014
 • Lopende termijn: Tot en met 30 juni 2017, wel herbenoembaar 
 • Beroep: Directeur-bestuurder Havensteder 
 • Relevante nevenfuncties: vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting MEE Zuid-Holland Noord en voorzitter van de Stichting Tech You
 

Susanne Hietbrink

Susanne Hietbrink
 • Naam: Mw. drs. S. Hietbrink MPC 
 • Geboortedatum: 02 mei 1956
 • Functie: Lid RvC
 • Benoeming: 16 februari 2010
 • Lopende termijn: Tot en met 15 februari 2017, niet herbenoembaar 
 • Beroep: Management Consultant
 • Relevante nevenfuncties: Toezichthouder Landschap Noord-Holland

Piet Hein Coebergh

Piet Hein Coebergh
 • Naam: Dhr. dr. mr. H.P.Th. Coebergh MBA
 • Geboortedatum: 16 september 1966
 • Functie: Lid RvC
 • Benoeming: 16 februari 2010
 • Lopende termijn: Tot en met 15 februari 2017, niet herbenoembaar
 • Beroep: Partner Coebergh Communicatie en PR, Lector PR en Social Media Hogeschool Leiden
 • Relevante nevenfuncties: nvt