Over KWH

Samen bouwen aan prettig wonen

Voor, door en met corporaties
We staan al 20 jaar midden tussen de corporaties en hun huurders. Als vereniging voor, door en met corporaties worden wij breed herkend en erkend in de corporatiesector. Meer dan 2 miljoen huurders vertrouwden al hun oordeel aan ons toe. Wij geloven erin dat corporaties en huurders samen bouwen aan prettig wonen. Wij verbinden hen rondom de thema’s dienstverlening en participatie.
Onze kracht ligt in het transparant maken van beleving van de huurder op deze belangrijke thema’s. Hierdoor kan een echt gesprek ontstaan tussen de corporatie, huurders en lokale belanghouders over hoe prettig te wonen. Zo ontstaat wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen.

Drijfveer
Onze drijfveer is om corporaties te helpen in de beweging. Onze betrokkenheid bij corporaties kenmerkt zich door structurele, intensieve contacten. Wij zijn hierbij sparring-partners die naast de corporatie gaan staan en ze ondersteunen. Wij hebben een klantgerichte houding, stellen ons voelbaar responsief op en richten onze energie op de kwalitatieve waarde die we toevoegen aan corporaties. Waar nodig brengen we corporaties samen op hun gezamenlijke vraagstukken. KWH is geen belangenbehartiger richting de politiek. KWH heeft geen winstoogmerk, eventueel overtollige middelen worden ingezet voor stimulering van innovatie.

Gezaghebbend
Het transparant maken van de beleving van de huurder doen we met behulp van heldere uitgangspunten en standaarden die corporaties en huurders samen binnen KWH hebben ontwikkeld. We laten alle resultaten toetsen door de Commissie
Kwaliteitsverklaringen (CKV). Dat maakt dat de deelnemers aan onze onderzoeken beschikken over onderzoeksresultaten die gezaghebbend zijn. KWH bewaakt en actualiseert deze standaarden met zorg, zodat prestaties onderling vergelijkbaar blijven en zowel voor corporaties als voor huurders echt betekenis hebben.