Referenties

KWH staat midden tussen de corporaties. Al 20 jaar houden we corporaties een onafhankelijke en deskundige spiegel voor. Vanuit de verschillende KWH-metingen krijgen corporaties inzicht in hun prestaties. Hierdoor kunnen corporaties zichtbaar maken hoe ze presteren én zichzelf verder verbeteren. Wat zijn de ervaringen van onze klanten? 

De Key, Lidy van der Schaft over het KWH-Huurlabel:

De Key, Lidy van der Schaft over het KWH-Huurlabel:

'Wij werken sinds 2013 met het KWH-Huurlabel om onze kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken en om te achterhalen waar onze eigen sterktes en zwaktes liggen. We hebben te weinig zicht op wat de bewoner wil en gebruiken de meetresultaten om de dienstverlening aan de huurder te verbeteren. Naast het bieden van duidelijkheid in wat de huurder wel en niet van De Key mag verwachten, willen wij dat de huurder straks ook weet waar hij zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. We hebben bewust voor KWH gekozen omdat zij werkten aan een label voor grote corporaties en actief zijn in benchmarking.'

Mitros, Liesbeth Marchesini over het KWH-Huurlabel

Mitros, Liesbeth Marchesini over het KWH-Huurlabel

'De koers die Mitros sinds een half jaar heeft ingezet, is terug naar de basis. Daarbij hoort ook een adequate en correcte dienstverlening. Daarnaast hebben we vooral onder stakeholders een vrij slechte reputatie. Daarom zetten we nu volop in om die beeldvorming te kantelen. Eén van die middelen om dat goed te monitoren, is het KWH-Huurlabel. Uit onze eerste metingen blijkt gelukkig dat dit negatieve beeld veel genuanceerder is. De metingen helpen om bij te sturen, maar ook om te objectiveren. Ook zijn we na onze reorganisatie onze belangrijkste dienstverleningsprocessen aan het finetunen en willen graag achterhalen waarop we scherp moeten zijn. Het KWH-Huurlabel helpt enorm om dit goed voor elkaar te krijgen.' 

Havensteder, Hedy van den Berk over toetsing samen met de huurders

Havensteder, Hedy van den Berk over toetsing samen met de huurders

'Bij ons praten de huurders echt mee. Klantenpanels, polls op Twitters, rondetafelgesprekken en zelfs een jaarlijkse Ergernissen-top-drie. Wij hebben met onze huurders afgesproken dat wij ze actief betrekken bij onderwerpen die voor hen van groot belang zijn. Ook binnen de KWH-meting krijgen huurders een stem. De huurdersorganisaties bekijken namelijk op welke onderwerpen de corporatie straks wordt getoetst. Mijn wens is dat huurders echt zeggenschap krijgen. Doen wij het goed als corporatie? Het zijn onze huurders die daarover het oordeel vellen. Dus wellicht zijn ze zelfs opdrachtgever voor het laten meten van de dienstverlening. Ik zou dat wel aandurven.'