Inzicht in uw kwaliteit van bewonersparticipatie

Het wordt steeds belangrijker om inzichtelijk te maken hoe u als corporatie de maatschappelijke opgave ophaalt. Hoe u uw beleid samen met bewoners(organisaties) en andere belanghouders vorm geeft. Goede bewonersparticipatie is daarnaast belangrijk voor de legitimatie van uw corporatie. Hoe waarderen bewoners en bewonersorganisaties uw inspanningen op het gebied van participatie? Bereikt u uw doelen en wat levert het op? 
 

Met het KWH-Participatielabel krijgt u antwoord op:

 • Hoe ervaren bewonersorganisaties de samenwerking? 
 • Ervaren bewonersorganisaties daadwerkelijk invloed?
 • Past uw visie op bewonersparticipatie bij uw omgeving?
 • Hoe heeft u bewonersparticipatie georganiseerd en past dit bij uw visie?
 • Hoe functioneert bewonersparticipatie op verschillende niveaus in de praktijk?
 • Maakt u de visie op bewonersparticipatie waar en welk effect hebben uw investeringen in bewonersparticipatie? 


Wat levert het KWH-Participatielabel u op?

Met de resultaten van het onderzoek met het KWH-Participatielabel kunt u:
 • uw bewonersparticipatie verbeteren;
 • een vernieuwingsslag maken in structuur en cultuur;
 • nieuwe, aansprekende vormen van participatie ontwikkelen;
 • uw keuzes afstemmen op bewonerswensen;
 • uw keuzes legitimeren.
Maar het onderzoek levert u meer op. U laat aan uw bewonersorganisaties en andere belanghouders zien dat u uw bewoners serieus neemt. Dat u hen daadwerkelijk invloed wilt geven. En dat u samen met uw bewoners uw corporatie wilt ontwikkelen en participatie wilt laten aansluiten bij de behoefte van uw bewoners.
 

Meer informatie? 

Wilt u aan de slag met uw bewonersparticipatie? Graag denken we met u mee. Neem contact op met Maaike Berkel of Auke Dijkstra voor een vrijblijvend gesprek. 

Klantervaringen bewonersparticipatie?

Klantervaringen bewonersparticipatie?

Waarom met KWH inzicht krijgen in bewonersparticipatie? Klanten aan het woord.

Lees meer

Bewonersparticipatie in 2020?

Bewonersparticipatie in 2020?

KWH en Woonbond zijn met corporatiedirecteuren, huurdersverenigingen en de Aedes-directie in gesprek om met elkaar te kijken hoe bewonersparticipatie beter kan.

Lees meer