Informatie voor leden

8 maart 2016
Klantvizier 2016
Heeft u in februari aangeleverd, dan kunt u vanaf nu uw resultaten volgen in het klantvizier 2016. Nieuw in het vizier is onder andere dat u uw eigen wachtwoord kunt aanmaken en dat u de antwoorden op de vragen over buurt, woning, verhuisgeneigdheid etc. vindt onder Contact/antwoorden op gesloten vragen.


15 februari 2016
Afronding onderzoeken 2015
Op 22 februari ronden we de onderzoeken voor het KWH-Huurlabel over 2015 af. De laatste online en telefonische respons is dan verwerkt. Vanaf dat moment veranderen de resultaten in uw KWH-Klantvizier niet meer. Meer informatie over de data waarop de Commissie Kwaliteitsverklaringen de resultaten beoordeeld, ontvangt u binnenkort.


22 januari 2016
Intakeportaal
Op dit moment zijn we druk bezig om de planning voor de onderzoeken voor 2016 in het intakeportaal te verwerken. Daardoor is het mogelijk dat uw planning nog niet zichtbaar is. Begin februari is dit gereed en is de planning zichtbaar.


4 januari 2016:
Themanieuwsbrief KWH-Huurlabel
Voor de kerstvakantie ontving u een themanieuwsbrief met nieuws over het KWH-Huurlabel. Heeft u de nieuwsbrief nog niet gezien of niet ontvangen dan kunt u de nieuwsbrief via deze link openen.


10 december 2015:
Aanleverdata onderzoeken 2016
Zet de volgende data vast in uw agenda! Dit zijn de uiterste aanleverdata waarop de gegevens in het intakeportaal ingevoerd kunnen worden: 10 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 10 augustus, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december 2016 en 11 januari 2017. De vetgedrukte data zijn de data wanneer u aanlevert per kwartaal.


23 november 2015:
Communicatieondersteuning Aedes-benchmark
Graag ondersteunen we onze leden bij de communicatie over het Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark. Daarom hebben we voorbeeldnieuwsberichten en een toelichting op de relatie tussen het KWH-Huurlabel en het Huurdersoordeel gemaakt. U leest het in dit document.


12 november 2015:
Nieuw! Aedes-benchmark scores op 1 factsheet
Vanaf vandaag ziet u in uw klantvizier uw Aedes-benchmarkscores op 1 overzichtelijke factsheet. Deze factsheet staat onder de tab Aedes-benchmark. U ziet de scores zoals die gerealiseerd waren op de ‘bevriezingsdatum’ 21 september 2015. Bestuurders hebben deze scores ook per email ontvangen vanuit Aedes op 23 oktober.
De scores die uw totaalscore voor het huurdersoordeel bepalen, zijn in de factsheet in de donkerroze velden weergegeven. In de lichtroze velden treft u de verdiepende indicatoren aan die gebruikt zijn voor de sectoranalyses in het brancherapport. Dit rapport verschijnt eind november 2015.
We hebben vastgesteld dat er na de bevriezingsdatum ten onrechte nog een klein USP-belbestand met huurdersoordelen is toegevoegd aan de scores voor de Aedes-benchmark, met in incidentele gevallen beperkte wijzigingen in de scores als gevolg. We hebben dat gecorrigeerd, die actuele huurdersoordelen tellen immers uitsluitend mee voor het KWH-Huurlabel. De scores zoals weergegeven op de factsheet zijn bepalend voor de letters die Aedes toekent voor de benchmarkpositie.


21 september 2015:
Aedes-benchmark scores 'bevroren'
Vandaag, 21 september, zijn de data voor het huurdersoordeel in de Aedes-benchmark 2015 verzameld. U kunt uw scores zien in het KWH-Klantvizier onder de tab Aedes-benchmark. Deze scores veranderen nu niet meer. Meer informatie over de voortgang van de Aedes-benchmark vindt u op de site van Aedes.


28 juli 2015:
Nieuwe versie vragenlijsten
De vragenlijsten voor het onderzoek met het KWH-Huurlabel zijn aangepast. De nieuwe versie staat onder ‘informatie KWH-Huurlabel’. Bij het onderdeel Uiten van ontevredenheid in iedere vragenlijst zijn twee toelichtende vragen toegevoegd, zodat huurders hun antwoord kunnen toelichten. Daarnaast is de vraag over de tevredenheid over de buurt aan de vragenlijsten toegevoegd. 


22 juni 2015:
Scores Aedes-benchmark monitoren in KWH-Klantvizier
U kunt vanaf nu uw scores voor de Aedes-benchmark 2015 monitoren via uw KWH-Klantvizier. Onder de tab Aedes-benchmark ziet u de meetpunten en scores die in 2015 in de Aedes-benchmark worden gebruikt. U ziet ook uw scores staan die in de Aedes-benchmark 2014 zijn opgenomen. Eind augustus worden alle data verzameld: de scores die uw corporatie op dat moment heeft, worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2015. De resultaten worden vervolgens op 26 november 2015 gepresenteerd op het Aedes Congres.


12 maart 2015:
Afsluiting metingen KWH-Huurlabel 2014
Gisteren zijn de metingen voor het KWH-Huurlabel 2014 afgerond. De resultaten die u nu in uw Klantvizier 2014 ziet staan, zijn uw eindresultaten. In de week van 23 maart ontvangt u uw eindresultaten met het advies dat we aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen voorleggen. Op 14 april beoordeelt de CKV alle resultaten. 


26 februari 2015:
KWH-Klantvizier 2015 live
Het KWH-Klantvizier 2015 staat vanaf vandaag live. Corporaties die in februari zijn gestart met meten, kunnen de eerste respons bekijken in 2015. Wilt u inloggen in 2014, klik dan eerst op de tab 2014 bij het inloggen. Een aantal aanpassingen die in het Klantvizier 2015 is doorgevoerd, is ook doorgevoerd voor 2014. Zo zijn meetpunten met een respons onder de 20 grijs gemaakt. Start u in maart of april met meten, dan ontvangt u binnenkort informatie over alle aanpassingen per e-mail. 


26 februari 2015:
Aanpassing signaalvragen
Een aantal vragen is nieuw als signaalvraag ingesteld en een aantal vragen is vervallen als signaalvraag. De nieuwe signaalvragen zijn vragen waarbij een toelichting gegeven kan worden. Zo ziet u niet alleen dat een huurder ontevreden is, maar ook waarom. Dat geeft u meer informatie om contact met de huurder op te nemen voor nazorg. U vindt de signaalvragen in het document Kwaliteitseisen KWH-Huurlabel 2015. Wilt u gebruik maken van signaalvragen, dan kunt u dat in het intakeportaal aangeven. 


12 februari 2015:
Nieuwe versies van documenten KWH-Huurlabel
Op de informatiepagina van het KWH-Huurlabel staan nieuwe versies van alle documenten. De documenten zijn vernieuwd omdat:

  • Meetpunten van het onderdeel Contact en Uiten van ontevredenheid zijn aangepast. Omdat deze meetpunten in alle vragenlijsten staan, zijn alle vragenlijsten, de kwaliteitseisen en de vertaling meetpunten naar cijfers aangepast. 
  • De vragenlijsten worden vanaf dit jaar online en telefonisch afgenomen. Daarom is de meetsystematiek aangepast.
    Meer informatie leest u in de themanieuwsbrief.

9 februari 2015:
Onderzoek KWH-Huurlabel voortaan online en telefonisch
Vanaf dit jaar wordt het onderzoek voor het KWH-Huurlabel online en telefonisch uitgevoerd. U leest hierover meer in de themanieuwsbrief over het KWH-Huurlabel. Daarom vragen we u om bij de gegevens die u aanlevert voor het onderzoek zoveel mogelijk telefoonnummers en emailadressen aan te leveren. U kunt de gegevens zoals altijd uploaden in het intakeportaal. 


6 februari 2015:
Afronding meting 2014: belangrijke datums
De datums die voor u van belang zijn rondom de afronding van de meting 2014:

  • Op 11 maart stellen we de resultaten vast. Vanaf dat moment verandert er niets meer in uw klantvizier 2014.
  • In de week van 24 maart ontvangt u per e-mail uw eindresultaten met daarbij het advies dat wij aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) geven (toekennen, verlengen of intrekken KWH-Huurlabel). U heeft vervolgens twee weken tijd om te reageren als u het niet eens bent met ons advies. 
  • Op 14 april is de vergadering van de CKV waarin zij de besluiten neemt. In de week na de CKV-vergadering ontvangt u een brief van de CKV met dit besluit. Krijgt u het KWH-Huurlabel toegekend of verlengd, dan ontvangt u daarna per post het label.

6 januari 2015:
Aanleverdata metingen KWH-Huurlabel 2015
Zet de volgende data in uw agenda! Dit zijn de uiterste aanleverdata waarop de gegevens in het intakeportaal ingevoerd kunnen worden: 11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 10 juni, 8 juli, 5 augustus, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december 2014 en 6 januari 2016.


9 december 2014:
KWH-Huurlabel 2015
Ieder jaar passen we het KWH-Huurlabel aan om het aan te laten sluiten bij uw behoeften en bij dat wat huurders belangrijk vinden. Vanaf nu vindt u de informatie van het KWH-Huurlabel 2015 op onze website, via de button Informatie KWH-Huurlabel. 


6 november 2014:
Themanieuwsbrief KWH-Huurlabel
Het laatste nieuws over het KWH-Huurlabel leest u in de themanieuwsbrief die afgelopen dinsdag is verstuurd. Niet ontvangen? U kunt de nieuwsbrief via deze link openen.


30 oktober 2014:
Vult u de juiste 'Omschrijving' in? 
Weet u dat wat in de kolom 'Omschrijving' staat in de bestanden die u aanlevert voor de vragenlijsten Reparaties en Onderhoud, terecht komt in de email die uw klant ontvangt? Dus als u daar zet 'werkt niet' dan ontvangt uw klant dit bericht:
"Enige tijd geleden heeft Woningstichting Fijn wonen een reparatie bij u uitgevoerd (werkt niet). Woningstichting Fijn wonen wil graag weten of u tevreden bent over hoe deze reparatie is uitgevoerd. Om uw mening te kunnen geven, ontvangt u in dit bericht een link naar een vragenlijst."
De bedoeling is dat het voor de klant duidelijk wordt over welke reparatie het gaat, dus bijvoorbeeld vervangen kraan of glasschade. 


30 oktober 2014:
Wat vinden huurders van (herstel)werkzaamheden als zij verhuizen?
Wilt u weten wat huurders vinden van (herstel)werkzaamheden wanneer zij verhuizen naar of uit hun woning? U kunt vanaf nu de bestanden die u voor de vragenlijsten 'zoeken en verhuizen' en 'huur opzeggen' aanlevert, coderen naar aannemer en type reparatie. U kunt dan in het Klantvizier de resultaten uitsplitsen naar aannemer of type reparatie.  


28 oktober 2014:
'File not found'? Silverlight uitzetten!
Krijgt u bij het uploaden van bestanden de melding 'file not found'? Dan staat 'Silverlight' aan. Dit kunt u als volgt uitzetten: in het intakeportaal ziet u rechts bovenaan het scherm een tandwiel. Klik daarop en dan kunt u het vinkje bij 'Silverlight gebruiken' uitzetten. 


16 oktober 2014:
Ontwikkeling KWH-Huurlabel 2015
Hoe kunt u volgend jaar de waardering van uw huurders ophalen? We zijn druk bezig met het KWH-Huurlabel voor 2015. Vooral met het onderdeel Contact. Om de waardering van uw huurders over het contact met uw corporatie in beeld te brengen, voegen we een aantal vragen toe aan de vragenlijsten. De vragen leggen we straks voor aan een groep corporaties voor input. Heeft u suggesties of vragen? Neem dan contact op met uw adviseur. 


19 augustus 2014:
Cijfer Uiten van ontevredenheid aangepast
Zoals u heeft kunnen lezen in de e-mail van 29 juli passen we een andere berekening van het eindcijfer op het onderdeel uiten van ontevredenheid toe. Vanaf vandaag ziet u uw aangepaste eindcijfer in het KWH-Klantvizier. De meetpuntscores veranderen niet.


14 juli 2014:
Correctie uiten van ontevredenheid
Bij het onderdeel Uiten van ontevredenheid signaleren we bij een aantal corporaties een achterblijvende respons en relatief lage score. Met de CKV is besproken om een correctie in de meetsystematiek toe te passen. Deze correctie houdt in dat vragen met een hoge respons zwaarder meetellen. Eind juli ontvangt u per e-mail een toelichting op deze correctie en wanneer het doorgevoerd wordt in het KWH-Klantvizier.


 

Intakeportaal

Intakeportaal
Inloggen

KWH-Klantvizier

KWH-Klantvizier
Inloggen

Informatie KWH-Huurlabel

Informatie KWH-Huurlabel
Inloggen

Effect contact op klantwaardering?

Effect contact op klantwaardering?

Welk effect heeft goed contact op de waardering van huurders? U ziet het in deze infographic.

Lees meer

Wist u dat?

  • 111.188 huurders gaven in 2015 hun mening over de dienstverlening van corporaties.
  • KWH-Corporaties hebben sinds begin 2015 6010 signaalmails ontvangen waarmee KWH de nazorg aan ontevreden klanten faciliteert en stimuleert.
  • Respondenten geven gemiddeld een 7,6 op de vraag welk rapportcijfer ze geven voor het contact met de corporatie.