Lidmaatschap MOA

KWH is bedrijfslid van de MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Wij zijn lid omdat we de doelstelling van de MOA onderschrijven. Het onderstreept dat we de gedragsregels van het vakgebied naleven en dat we garant staan voor gedegen onderzoek.

MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. De MOA heeft als doel de kwaliteit van survey based en non-survey based information, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van (virtuele) respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, overheid en bureaus. Kennis maken en kennis delen staat centraal in deze missie.