Corporatie Benchmark Centrum

Het CBC geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de prestaties van uw corporatie. Door uw prestaties te vergelijken met die van andere corporaties, krijgt u inzicht in sterkten en ontwikkelpunten. Dat is de basis voor het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en het risicobeheer.

Waarom benchmarken?

KWH staat voor het verbeteren van prestaties van corporaties. Daar hoort in onze ogen benchmarken bij. Door prestaties van corporaties met elkaar te vergelijken en door data met elkaar in verband te brengen ontstaat er inzicht in hoe het beter of anders kan. Daarom hebben wij ons ook ingezet voor de ontwikkeling van één nationale corporatiebenchmark: het Corporatie Benchmark Centrum. 

Prestaties in beeld

De meest recente gegevens waarover Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), KWH, Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en Shaere (resultaten energiebesparing) beschikken staan per corporatie overzichtelijk bij elkaar. U krijgt zo een veelomvattend beeld van de prestaties van uw corporatie op het gebied van bedrijfsvoering, klanttevredenheid, werkgeverschap en energieprestaties. Het CBC geeft hiermee antwoord op talloze vragen over de prestaties van uw corporatie. Hoe zijn onze bedrijfslasten bijvoorbeeld ten opzichte van andere corporaties met vergelijkbare activiteiten? Doet mijn corporatie net zoveel aan ouderenhuisvesting als andere corporaties in de regio? Of hebben onze investeringen in energielabels een vergelijkbaar effect als die van andere corporaties?

Keuzevrijheid

Op het dashboard op de homepage van de CBC-benchmarktool staan zeven prestatievelden met daarin een selectie van belangrijke indicatoren zoals Waarde vastgoed, Kwaliteit woningen en Huisvesting speciale doelgroepen. Het is ook mogelijk om zelf overzichten samen te stellen met indicatoren die voor u belangrijk zijn. Bovendien kunt u zelf relevante periodes en referentiegroepen instellen. De online benchmarktool biedt u kortom een grote keuzevrijheid, waardoor u talloze maatwerkvergelijkingen kunt maken. Juist de maatwerkvergelijkingen maken van de benchmarktool een echte leeromgeving.

Naar het CBC
Meer informatie over het CBC op Aedes.nl

Wat is het CBC?