Aedes-benchmark 2015

Op 26 november 2015 is de tweede editie van de Aedes-benchmark gepresenteerd. Huurders waarderen de dienstverlening met een 7,4, een hoger cijfer dan in 2014.

Aedes-benchmark 2015
Na een succesvolle eerste editie, lag de focus in 2015 op het verbreden en verdiepen van de branchebrede benchmark om corporaties nog meer waardevolle inzichten te geven. Aedes heeft deze tweede editie ook samen met corporaties, PwC, KWH, USP en ABF ingericht. Via deze link kunt het brancherapport downloaden. De individuele resultaten vindt u via deze link.

Bouwsteen kwaliteit
Hoe waarderen huurders de kwaliteit van dienstverlening? Gemiddeld scoren corporaties een 7,4. De waardering is met 0,1 punt gestegen ten opzichte van 2014. Het oordeel van huurders is inzichtelijk gemaakt op de thema’s nieuwe huurders, huurders bij wie een reparatie is uitgevoerd en vertrokken huurders. Nieuw in 2015 is het thema Onderhoud. Meer over de bouwsteen kwaliteit leest u hier.

Werkgroep Kwaliteit
Met een groep van 30 deelnemers geeft de werkgroep Kwaliteit invulling aan de bouwsteen kwaliteit. De werkgroep boog zich over de indicatoren voor het huurdersoordeel, de te maken analyses en de samenhang met de resultaten vanuit de bouwsteen Bedrijfsvoering. Meer over de werkgroep kwaliteit leest u hier.

Eerste editie Aedes-benchmark
In november 2014 was de eerste editie van de Aedes-benchmark een feit. Er is een mooi brancherapport opgeleverd dat draagvlak heeft bij corporaties, de diverse sectorinstituten en de Tweede Kamer. Een resultaat waar de sector trots op mag zijn.

Benchlearning
De resultaten van de Aedes-Benchmark staan in de online benchmarktool van het CBC. Dat maakt het goed mogelijk om resultaten onderling te vergelijken en van elkaar te leren. Aedes organiseert ook diverse benchmarkbijeenkomsten. Meer informatie vindt u op de website van Aedes.


Links naar diverse documenten en informatie:
- brancherapport 2015
- individuele resultaten Aedes-benchmark 2015
- Veel gestelde vragen over de Aedes-benchmark

Mathijs van Dam van Rochdale, deelnemer werkgroep Kwaliteit

Mathijs van Dam van Rochdale, deelnemer werkgroep Kwaliteit

Transparantie is in onze sector belangrijk. Door uit te leggen wat we doen en wat het effect daarvan is. Dat is een voorwaarde voor legitimiteit. Dienstverlening is daar een onderdeel van.

Er is weinig concurrentie in de sector, zeker in Amsterdam. Mensen staan lang in de rij voor een sociale huurwoning en zijn dus afhankelijk. Kwaliteit van de dienstverlening speelt geen rol in hun keuze en ze gaan er niet om weg.

Juist daarom is het goed dat we als sector zelf een extra prikkel organiseren om goede dienstverlening te leveren. Met het huurdersoordeel in de Aedes-benchmark doen we dat. We houden onszelf hiermee scherp en stimuleren verbetering van binnenuit.

We laten daarnaast zien dat corporaties de waardering van huurders belangrijk vinden. En we durven open te zijn over het resultaat. Daarom zou het mooi zijn als dit jaar nog meer corporaties deelnemen.